Αγροτικές Λύσεις Ο.Ε.

Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ και άλλες υπηρεσίες

Η ανάπτυξη της υπαίθρου μέσα από δράσεις των ανθρώπων της υπαίθρου

Μαυρολένης 20, Ηράκλειο - τηλ.: 2815 307474 - email: info@agrolyseis.gr - Φόρμα επικοινωνίας

Σχέδια Βελτίωσης (Υπομέτρο 4.1.5) 

Υποβολή αιτήσεων έως 16 Μαϊού 2023

Ενεργητική Προστασία (Μέτρο 5.1)

Ενισχύσεις για Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

Υποβολή αιτήσεων 08/01/2018 έως 07/09/2018

ΟΠΕΚΕΠΕ - ΕΛΓΑ - ΥΠΑΑΤ - Λοιποί οργανισμοί

Δηλώσεις συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων (Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018)

Ανακοίνωση σχετικά την λειτουργία νέου ενιαίου συστήματος εγγραφής και πρόσβασης στις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανακοίνωση σχετικά με την ανάρτηση αποτελεσμάτων ελέγχου μέσω τηλεπισκόπησης και δυνατότητα υποβολής ενστάσεων

Ανακοίνωση σχετικά με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγρομίσθωσης Καλλιεργητικής Περιόδου 2017/2018

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Καλλιέργειες - Αγροτικά Προϊόντα

Επιχειρήσεις