Αγροτικές Λύσεις Ο.Ε.

Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ και άλλες υπηρεσίες

Η ανάπτυξη της υπαίθρου μέσα από δράσεις των ανθρώπων της υπαίθρου

Μαυρολένης 20, Ηράκλειο - τηλ.: 2815 307474 - email: info@agrolyseis.gr - Φόρμα επικοινωνίας

Βιολογικές καλλιέργειες (Μέτρο 11). Υποβολή αιτήσεων 19 Φεβρουαρίου 2019 έως 21 Μαρτίου 2019

Μέτρο 6.3 - Ανάπτυξη μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Προθεσμία έως 4 Ιουνίου 2019

Ενεργητική Προστασία (Μέτρο 5.1)Ενεργητική Προστασία (Υποβολή αιτήσεων έως 18 Σεμπτεμβρίου 2018)

Ενισχύσεις για Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

Υποβολή αιτήσεων 08/01/2018 έως 07/09/2018

Επιχειρώ Έξω

Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρα 4.1.1 και 4.1.3)

Υποβολή αιτήσεων έως 14 Σεπτεμβρίου 2018

Δράσεις Καινοτομίας και Συνεργασίας

Υποβολή αιτήσεων εώς 22 Οκτωβρίου 2018

ΟΠΕΚΕΠΕ - ΕΛΓΑ - ΥΠΑΑΤ - Λοιποί οργανισμοί

Δηλώσεις συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων (Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018)

Ανακοίνωση σχετικά την λειτουργία νέου ενιαίου συστήματος εγγραφής και πρόσβασης στις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανακοίνωση σχετικά με την ανάρτηση αποτελεσμάτων ελέγχου μέσω τηλεπισκόπησης και δυνατότητα υποβολής ενστάσεων

Ανακοίνωση σχετικά με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγρομίσθωσης Καλλιεργητικής Περιόδου 2017/2018

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Καλλιέργειες - Αγροτικά Προϊόντα

Επιχειρήσεις